dijous, 26 de maig de 2011

1r curs: Reserva quaderns d'estiu


DEURE  PER  A  LES VACANCES D’ESTIU


A  l’acabar aquest curs escolar, us donarem un full amb recomanacions per a l’estiu. Allí inclourem uns llibrets de repàs (Matemàtiques, problemes de matemàtiques i Valencià)

El treball d’estiu no és obligatori, però si,  recomanable.  

Qui vullga fer la reserva dels  quaderns, ha d’omplir la butlleta adjunta, que s'ha repartit en les aules, i tornar-la a classe, junt amb els diners abans del divendres,  dia  3 de juny.
.......................................................................................................................

Nom de l’alumne..............................................................
Vull reservar els 3 quaderns d’estiu: valencià, matemàtiques i problemes, de l’editorial Nadal, portant al mateix temps els  euros  del seu preu total.
 Signatura pare/mare o tutor

A partir del dia 3 ja no admetrem cap reserva.